สิทธิประโยชน์และส่วนลดสำหรับเดือนเกิดของสมาชิก VIP