สถานที่ใหม่ / การขอเช่าซื้อ / โอกาสในการขายสำหรับแฟรนไชส์